สว่านปืนแบบถอดเปลี่ยนได้

  • Step Indexable Gun Drills

    สว่านปืนแบบถอดเปลี่ยนได้

    อาจรวมเครื่องมือขั้นตอนและเครื่องมือนำร่องในแอปพลิเคชันเพื่อกำจัดการทำงานที่ตามมาสองสามรายการในรูเดียวการใช้เครื่องมือขั้นบันไดช่วยลดรอบเวลา เศษ และความเยื้องศูนย์กลางระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางได้อย่างมากSTEP GUNDRILLS ดอกสว่านขั้นบันไดมีข้อจำกัดด้านการผลิต ขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางสุดขีดในขั้นตอนบางครั้งการพัฒนาคาร์ไบด์พิเศษอาจมีความจำเป็นเนื่องจากตำแหน่งของรูน้ำหล่อเย็นนอกจากนี้ อาจจำเป็นต้องใช้ร่องคายเศษเนื่องจากไม่มีมุมภายในซึ่งท...