T2250A BTA เครื่องเจาะและคว้านรูลึก

  • T2250 /T2250A Deephole BTA Drilling And Boring Machine

    T2250 /T2250A เครื่องเจาะและคว้านรูลึก BTA

    ประเภทของผลิตภัณฑ์: T2150T2250A เครื่องเจาะและคว้านรูลึกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่บนฐานของเครื่องเจาะหลุมลึกรูลึกที่ครบกำหนดของเรา T2250A ตามความยาวของชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ใช้เทคนิคการประมวลผลสองแบบ: ใช้การจ่ายน้ำมันตามคู่มือ แคร่ตลับหมึกและตัวหนีบไฮดรอลิกเมื่อชิ้นงานสั้น และใช้การจ่ายน้ำมันจากปลายแถบ oring และจับยึดด้วยหัวจับก้ามปูสี่ตัว โครงสร้างตัวเคลื่อนย้ายไกด์ที่ได้รับการคิดค้นขึ้นใหม่มีข้อได้เปรียบ...